ส่วนประกอบของ Elementor Editor

ส่วนประกอบของ Elementor Editor

Elementor Editor คืออะไร

elementor editor - 1
elementor editor - 1

Elementor Editor นั้น เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างสร้างหน้าเว็บไซต์ โดยคุณสามารถสร้างหน้าเว็บได้ด้วยการ ลากและวาง (Drag and Drop) และแสดงผลทันที ทำให้การสร้างเว็บไซต์ไม่จำต้องเขียน Code แบบเมื่อก่อน

ส่วนประกอบของ Elementor Editor

ส่วนประกอบของ elementor editor
ส่วนประกอบของ elementor editor

Elementor Editor ประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

 1. หน้าต่างเครื่องมือ Widget (widget panel)
 2. หน้าต่างแสดงผลหน้าเว็บ
หน้าต่าง Editor Panel
หน้าต่าง Editor Panel

หน้าต่างเครื่องมือ Widget (widget panel)

เมนูต่างๆ ใน Elementor Editor
เมนูต่างๆ ใน Elementor Editor

มีความสำคัญ ดังนี้

 • เป็นหน้าต่างที่รวบรวม Widget ทั้งหมด สำหรับใช้สร้างเว็บไซต์
 • หน้าต่างสำหรับปรับแต่ง Widget แต่ล่ะตัว (เมื่อเลือก widget แล้ว จะแสดงหน้าต่างนี้)
 • Top Menu
  • Setting & Nevigate : เมนูสำหรับตั้งค่าเว็บไซต์
  • Menu Widget : แสดง widget ทั้งหมด
 • Buttom Menu
  • Setting : เมนูตั้งค่าหน้าเว็บที่กำลังทำงาน
  • Nevigator : เมนูรวม widget ที่ใช้งานในหน้าเว็บนั้นๆ
  • History : ประวัติการทำงาน
  • Responsive Mode : เมนู Responsive
  • Preview Changes : แสดงตัวอย่างหน้าเว็บไซต์
  • Publish : กำหนดเผยแพร่บทความ
 • เมนูที่ซ่อนอยู่
  • Save Draft : บันทึกหน้าเว็บเป็นฉบับร่าง
  • Save as Template : บันทึกหน้าเว็บเป็นเทมเพลต

หน้าต่างแสดงผลหน้าเว็บ

หน้าต่างแสดงผล - 1
หน้าต่างแสดงผล - 1

หน้าต่างแสดงผล เป็นหน้าต่างที่คุณใช้ในการทำงาน หรือใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เพียงลาก widget มาวาง และปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ

หน้า Widget Editor

หน้าต่างแสดงผล - 1
หน้าต่างแสดงผล - 1

หน้าต่างแสดงผล เป็นหน้าต่างที่คุณใช้ในการทำงาน หรือใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เพียงลาก widget มาวาง และปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ

บทความทั้งหมด

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.