การ Redirect URLs ใน wordpress ด้วย 301 Redirect Pllugin

การ Redirect URLs ใน wordpress ด้วย 301 Redirect Pllugin

ในบางครั้งคุณอาจจะต้องการให้ตั้งค่าให้เว็บไซต์เปลี่ยนจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า “การ Redirect URLs” บทความนี้จะสอนวิธีการ Redirect, การติดตั้ง และการใช้งาน 301 redirect plugin

การ Redirect URLs คืออะไร

การ Redirect URLs จะเป็นการส่ง ผู้ใช้งานหรือบอท จาก URL หนึ่งในเว็บไซต์คุณ ไปยังอีก URL ของอีกเว็บไซต์หนึ่ง

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปลี่ยนหน้าเว็บ yoursite.com/best-plugins-2020 เป็น yoursite.com/best-plugins-2021 ในการ Redirect URL คุณสามารถที่จะตั้งค่าให้ผู้เยี่ยมชมเว็บเมื่อมาที่ yoursite.com/best-plugins-2020 จะถูกส่งไปยังหน้า yousite.com/best-plugins-2021 แบบอัตโนมัติ

บทความทั้งหมด

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.