สารบัญ WordPress

พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับ WordPress
 • WordPress คืออะไร
 • การติดตั้ง WordPress บนคอมส่วนตัว (Local host)
 • การติดตั้ง WordPress บนเซอเวอร์ (Server)
 • การ Login เข้า WordPress
 • WordPress Fontend และ Backend
WordPress Dashboard
 • Wodpress Dashboard คืออะไร
 • การปรับแต่ง WordPress Dashboard
 • WordPress Toolbar
 • WordPress Screen Option และ WordPress Help
WordPress Theme
 • WordPress Theme คืออะไร
 • แหล่งซื้อ Theme
 • การติดตั้ง Theme
 • การลบ Theme
WordPress Plugin
 • WordPress Plugin คืออะไร
 • การติดตั้ง Plugin
 • การ Activate / Deactivate และ การลบ Plugin
 • Plugin Premium คืออะไร
WordPress Posts
 • WordPress Post คืออะไร
 • การแสดง Post ทั้งหมด
 • การเพิ่ม Post ใหม่
 • โครงสร้างของ WordPress Post
 • WordPress Editor
 • WordPress Post Catagories
 • WordPress Post Tags
 • ความแตกต่างระหว่าง Posts และ Pages
WordPress Pages
 • WordPress Pages คืออะไร
 • การแสดง Pages ทั้งหมด
 • การเพิ่ม Page
 • ความแตกต่างระหว่าง Posts และ Pages
การจัดการไฟล์มีเดีย (Media)
 • Library
 • การเพิ่มไฟล์มีเดีย
 • การเพิ่ม Max Upload File
WordPress User
 • การเพิ่มผู้ใช้งาน (User)
 • บทบาทผู้ใช้งาน (User Role)
 • User Editor
 • การแก้ไข User Profile
 • การรีเซต Password
WordPress Setting
 • General
 • Media
 • Writing
 • Reading
 • Permarlinks
 • Privacy
อ้างอิง
บทความอื่นๆ

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.